Installation

Larmet 3Gas+ ansluts till fordonets 12V/24V-strömtillförsel.
Larmet bör installeras 30 cm ovanför golvet.

För att få optimal användning av ett gaslarm i allmänhet, rekommenderas starkt att använda två sensorer (Larmet + en extra tillagd sensor). Vi rekommenderar att larmet installeras på en höjd av 30 cm över golvet för tunga gaser och en extra tillagd sensor på minimum 150 cm över golvnivån och minst 20 cm under taket.

För en felfri drift av larmet bör omgivningsluften inte innehålla miljöfarliga gaser. Naturligtvis bör larmets drift, av säkerhetsskäl, kontrolleras regelbundet. Du kan göra detta genom att slå på larmet och vänta tills den gröna LED-lampan lyser ihållande under självtestet. Tryck sedan på knappen på en gaständare bredvid de bakre öppningarna på 3Gas+ (bara gas, ingen låga). Efter några sekunder bör du höra förlarmet i 40 sekunder vilket kommer att följas av larmet om du fortsätter att skicka in gas i höljet.

Tekniska data

  • Spänning 12Vdc – 24Vdc
  • Aktuell förbrukning i standby-läge 100 mA
  • Aktuell förbrukning under pågående larm 180 mA
  • Signal: 80 dB
  • Känslighet cirka 95 ppm EEC
  • Anslutningskabel röd = +; Anslutningskabel svart = –
  • Överensstämmer med 89 / 336EEC, 93 / 68EEC