+Sensor

+ Tillval: (ytterligare sensor för gaslarm)

Då vissa gaser stiger och andra sjunker är det möjligt att förbättra driften hos ytterligare gaslarm genom att placera en extra (tillval) sensor som kan monteras på annan höjd eller plats.

De extra sensorerna upptäcker samma gaser som huvudlarmet. Varje huvudlarm kan kopplas till 2 extra sensorer på till exempel en annan höjd eller i ett annat rum.

För att få optimal användning av ett gaslarm i allmänhet, rekommenderas starkt att använda två sensorer (Larmet + en extra tillagd sensor). Vi rekommenderar att larmet installeras på en höjd av 30 cm över golvet för tunga gaser och en extra tillagd sensor på minimum 150 cm över golvnivån och minst 20 cm under taket.

sensor 3gas trigas
Foto van caravan met alarm