Få lugn och ro under din semester medan du själv, dina barn och dina husdjur sover.

Vilket  är mycket viktigt. Gaser kan vara oavsiktliga och är farliga för människor och djur vid läckage och fel i utrustning, cylindrar eller rör. Förutom vid olyckstillfällen, används gaser, som exempelvis eter, också allt oftare för att göra folk medvetslösa då man planerar att begå rån.

3Gas + Alarm är:

  • konstruerat för att varna dig i alla dessa fall.

  • det nyaste och mest innovativa larmet som lämpa r sig för både tunga och lätta gaser på grund av den extra tillagda sensorn.

  • ett mycket litet larm med modern design som passar i all interiörer.

3Gas+ Alarm, boot, caravan, camper, propaan, butaan, sensor, slaapgass

3Gas + Alarm upptäcker samtliga följande gaser:

  • LPG (både butan och propan) i händelse av ett oavsiktligt läckage i en enhet, en cylinder eller ett rör.
  • Kolmonoxid (CO) – som kan framkallas av gasdriven utrustning som inte är korrekt ventilerad eller har otillräcklig tillgång till friskluft för förbränningsprocessen.
  • Narkotiska ”knockout”-gaser som exempelvis eter – vilken används vid rån för att göra offer medvetslösa.

Sensorerna är extremt känsliga och varnar även för de lägsta gaskoncentrationerna. Sensorfunktionen kontrolleras vid varje starttillfälle och den automatiska kalibreringsprocessen testas var 40:e sekund så att inställningen är korrekt eller om en förändring behöver göras. Ljus- och ljudsignaler försäkrar användaren om att funktionen är korrekt.

När larmet 3Gas+ upptäcker en gaskoncentration i den omgivande luften kommer den att förlarma under 40 sekunder. Om gaskoncentrationen förblir konstant under förlarmet eller om den ökar kommer larmet att aktiveras och utlösa en kontinuerlig ton och en röd LED-lampa som lyser ihållande. Om gaskoncentrationen har försvunnit under larmet kommer 3Gas+ att återgå till standby-läge.

Då vissa gaser stiger och andra sjunker är det möjligt att förbättra driften hos ytterligare gaslarm genom att placera en extra (tillval) sensor som kan monteras på annan höjd eller plats.

3gas-trigas-alarm 3Gas+ Alarm, boot, caravan, camper, propaan, butaan, sensor, slaapgass
sensor 3gas trigas
3GAS round
3GAS+ square
Extra sensor 3GAS+
Detektion Propan och Butan
Detektion Kolmonoxid (CO)
Detektion Narkotiska ”knockout”-gaser
Extra (tillval) sensor
Mätningar 83x83x36mm 53x53x30mm 27x27x22mm
EAN 8719326011127 8719326011103 8719326011110
Artnr K30000 K30001 K30002

Swipe horizontally to view more