Installasjon

3Gas+ alarmen kobles til bilens 12V-system.
Alarmen bør installeres 30 cm over gulvet.

For optimal bruk av gassalarmer generelt anbefales det på det å bruke to sensorer. (Alarmen +  en ekstra valgfri sensor). Vi anbefaler at alarmen installeres 30 cm over gulvet for synkende gasser, og at den valgfrie ekstra sensoren plasseres minst 150 cm over gulvet og minst 20 cm under taket.

For optimal bruk av gassalarmer generelt anbefales det på det å bruke to sensorer. (Alarmen +  en ekstra valgfri sensor). Vi anbefaler at alarmen installeres 30 cm over gulvet for synkende gasser, og at den valgfrie ekstra sensoren plasseres minst 150 cm over gulvet og minst 20 cm under taket. Dette kan du teste selv på følgende måte. Skru først på alarmen og vent til det grønne LED-lyset lyser kontinuerlig. Trykk og hold deretter gassutløseren på en gasslighter ved siden av 3Gas+ alarms horisontale sprekker. (Uten å antenne, utløs kun gassen) Etter noen sekund skal du høre den 40-sekunders lange forhåndsalarmen, og deretter skal du høre hovedalarmen dersom du fortsatt utløser gass mot apparatet.

Teknisk informasjon

  • Spenning 12 Vdc
  • Strømforbruk i hvilemodus 100mA
  • Strømforbruk under alarmvarsling 180mA
  • Signal: 80dB
  • Følsomhet, omtrent 95ppm EEC
  • Rød ledning = +; svart ledning = –
  • Overholder 89 / 336EEF, 93 / 68EEF