+Sensor

+ Alternativ:  (ekstra sensor for gassalarm)

På grunn av at enkelte gasser stiger og andre synker, kan det lønne seg å forbedre den ekstra gassalarmen ved å legge til en ekstra (valgfri) sensor som du kan montere i en annen høyde, på et annet sted eller i en annen stilling.

De ekstra sensorene registrerer alle de samme gassene som hovedalarmen. Det er mulig å koble til 2 ekstra sensorer per hovedalarm, for eksempel i en annen høyde eller i et annet rom.

For optimal bruk av gassalarmer generelt anbefales det på det å bruke to sensorer. (Alarmen + en ekstra valgfri sensor). Vi anbefaler at alarmen installeres 30 cm over gulvet for synkende gasser, og at den valgfrie ekstra sensoren plasseres minst 150 cm over gulvet og minst 20 cm under taket.

sensor 3gas trigas
Foto van caravan met alarm