+Sensor

+ mulighed:  (ekstra sensor til gasalarm)

Da nogle gasser stiger til vejrs og andre synker, er det muligt at forbedre funktionaliteten af den ekstra gasalarm ved at placere en ekstra (valgfrit) sensor, som kan monteres i en anden højde eller position.

De ekstra sensorer opdager alle de samme gasser som hovedalarmen. Det er muligt at tilknytte 2 ekstra sensorer pr. hovedalarm i en anden højde eller i et andet rum.

Hvis man generelt skal gøre optimal brug af en gasalarm, anbefales det på det kraftigste, at man har to sensorer. (Alarmen + en ekstra valgfrie sensor) Vi anbefaler, at alarmen er installeret i en højde på 30 cm over gulvhøjde for faldende gasser og den valgfri ekstra sensor mindst 1,5 m over gulvhøjde og mindst 20 cm under loftet

sensor 3gas trigas
Foto van caravan met alarm